STEEDS MEER EEN AVROTROS-GEVOEL

Jaarverslag Verenigingsraad 2014

De Verenigingsraad (VR) is het orgaan van de fusieomroep AVROTROS, waarin de leden zijn vertegenwoordigd. De VR is van start gegaan na de inwerkingtreding van de statuten, per 1 januari 2014, en bestaat uit leden die afkomstig waren van de voormalige Verenigingsraad van AVRO en de Ledenraad van TROS.

Verenigingsraad AVROTROS

De Verenigingsraad tijdens een uitje

Cultuur-verschillen tussen AVRO en TROS bleken veelal minder groot dan verwacht

Een belangrijke doelstelling voor de VR in 2014 was dat de leden elkaar onderling leerden kennen. Daarom is veel aandacht besteed aan informele ontmoetingen, waarbij bleek dat de cultuurverschillen tussen AVRO en TROS veelal minder groot bleken dan verwacht. Binnen de VR is gaandeweg het jaar dan ook steeds meer een AVROTROS-gevoel ontstaan. De Verenigingsraad AVRO en de Ledenraad TROS kwamen in 2014 overigens nog twee keer in afzonderlijke vergaderingen bijeen; in verband met besluiten inzake de jaarrekening 2013 en vervolgens de opheffing van de beide ‘oude’ verenigingen.

Van dichtbij nader kennismaken met de programma’s van AVROTROS was ook een van de doelen van de VR. Er werden bezoeken gebracht aan opnames van onder meer Vermist, De Tiende van Tijl en MAESTRO. Daarnaast hebben de leden een uitgebreide rondleiding door VondelCS gekregen. Ook muzikale evenementen, zoals Muziekfeest op het Plein en Het Festival Classique Hofvijverconcert, alsmede een aantal klassieke concerten van AVROTROS op de vrijdagavond en zondagochtend, konden rekenen op warme belangstelling vanuit de VR.

Hofvijver concert

Waar mogelijk kregen de VR-leden een kijkje achter de schermen en ging men in gesprek met programmamakers. Deze activiteiten leidden over en weer tot meer kennis over en begrip voor elkaars werkzaamheden.

De vier statutair bepaalde commissies kregen vorm

Uitgaande van de statuten en het huishoudelijk reglement van AVROTROS heeft de VR in 2014 invulling gegeven aan het inrichten van de eigen interne organisatie. Zo benoemde de VR in zijn eerste vergadering Harry Eshuis tot voorzitter van de VR. In elk van de vijf Regionale Commissies (Noord, Centrum Oost, Centrum West, Zuid Oost en Zuid West) werden een voorzitter en secretaris benoemd. De vier statutair bepaalde commissies kregen vorm. De Financiële Commissie adviseerde de VR ten aanzien van de begroting en nam de tussentijdse financiële rapportages door, terwijl de Commissie Strategie en Beleid zich over de beleidsplannen van AVROTROS boog. De Verenigingscommissie besprak kwesties die de Vereniging AVROTROS betreffen, zoals ledenbinding en de ledendagen. In de Programmacommissie werden diverse programma’s van AVROTROS besproken en geëvalueerd.

VERMIST AVROTROS

Bloemen AVROTROS

In het kader van de eigen organisatie stelde de VR zich tevens ten doel de diverse procedures nader uit te werken en aan de praktijk te toetsen. Onderdeel daarvan is de aanpassing van de overgangsbepalingen in de statuten. Deze regelen hoe de samenstelling van de Verenigingsraad er gedurende de eerste jaren van AVROTROS uitziet. In verband met dit punt benoemde de Verenigingsraad een ad hoc commissie uit eigen midden die met een voorstel kwam. In de loop van 2015 zal dit punt afgerond zijn.

Behartiging van de belangen van de leden

Als vertegenwoordigend orgaan behartigt de VR de belangen van de leden van AVROTROS. Tijdens de drie bijeenkomsten van de VR in 2014 werd in dit kader veelvuldig gesproken over het kabinetsvoornemen om amusement in het programma-aanbod van de publieke omroep af te schaffen, hoofdredacteuren per genre aan te stellen en partijen van buiten de omroep direct via de Raad van Bestuur van de NPO budget toe te kennen voor het maken van programma’s. Deze voornemens doen afbreuk aan de positie van de verenigingsraden als vertegenwoordigers van de omroepleden, waardoor ook het democratisch gehalte van de publieke omroep zal verminderen. In overleg met de Directie heeft een aantal leden van de Verenigingsraad contact opgenomen met politieke partijen en het ministerie van OCW om hun zorg over deze voornemens uit te spreken. Zij vonden daar een luisterend oor.

Verenigingsraad AVROTROS

2014 is een kennismakingsjaar voor veel leden van de Verenigingsraad

Verenigingsraad AVROTROS

Per 1 januari 2014 bestond de Verenigingsraad AVROTROS uit de volgende personen:

Zuid West
provincies Zeeland en Zuid-Holland

Jack Asselbergs
Michael Beverwijk
Relus Breeuwsma
Charles Dallau
Wim Gijben
Guy Luder
Debbie Maat
Marijke van der Meijden
Maria van Paridon
Ans Pleunis
Cora van Vuuren
Otto Zuidwijk

Zuid Oost
provincies Noord-Brabant en Limburg

Yvonne Brosens
Diny van Gils
Paul Mutsaers
Charles van Nunen
Ans Reijven
Ruud van Scheijndel
Marc Smeets
Hanneke van Stiphout
Mart Strijbos
Nel Verhoeven
Marcel Willemsen
Peter de Wit

Noord
provincies Friesland, Drenthe en Groningen

Marga Assendorp
Marijke Bernauer
Harry Eshuis
Herman Jansen
Dave de Jong
Lajla Kloek
Theo Koning
Cees Oprins
Ietje Röhr
Erik Schuten
Ritske Sijtsma
Pieter Smink

Centrum West
provincies Utrecht en Noord-Holland

Dick Borst
Theo van den Breul
Ans Derlagen
Monique van der Gulik
Paulien Jansen
Michael de Jong
Leo van der Kolk
Marian Mackay
Onno Mulder
Anna Riemke van Netten
Thea Veldkamp
Jan-Albert Zonderman

Centrum Oost
provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland

Marian van der Burgh
Ineke van Elk
Toon ‘t Hoen
Riëtte Koops
Miriam Leenders
Dick Lucas
Erik Omta
Ineke Smits
Harold Stoevelaar
Carin Vermeer
Belinda Wansink
Jeroen Wijers

Bekijk het volgende artikel:

Directieverslag Financieel

Bekijk artikel